Oprava počítačového zdroje ATX

  Návod je určen pro jednoduchou opravu běžného ATX počítačového zdroje. Vzhledem k ceně běžných ATX zdrojů je jakákoli složitější oprava vcelku nerentabilní, nicméně z vlastní zkušenosti opravy asi 50ks zdrojů je znát, že nejčastější závadou je vcelku banální chyba pomocného zdroje, kdy cena opravy nepřesáhne 20Kč a dá se udělat za půl hodiny. Podotýkám, že návod platí pro běžné levné ATX zdroje jako EuroCase a podobně. Těch je ovšem dalece nejvíce. Dražší zdroje (Fortron, Enermax...) se mi ještě do ruky na opravu nedostaly, uvedeným problémem tedy zřejmě netrpí.

  Nejdříve trochu obecného popisu. Každý ATX zdroje je vlastně několik separátních zdrojů v jednom zařízení. Ten, o který se jedná nám, je malý pomocný zdroj, zajišťující napájení některých obvodů ve stavu, kdy je hlavní zdroj (a počítač) vypnutý. Jako takový je tedy (pokud není odpojen síťovým vypínačem např. na prodlužovačce) pod napětím trvale, 24hod denně. Tento zdroj je tvořen malým transformátorem a několika součástkami okolo. Ona kritická součástka o kterou se zde jedná je malý elektrolytický kondenzátor (1), který určuje střídu výstupního napětí zdroje a tím i jeho napětí. Jeho kapacity bývá od 10 do 22uF / 50V. Tento eletrolyt nebývá u levných zdrojů valné kvality a po čase vyschne. Tím vzroste napětí zdroje, které posléze dostoupá velikosti smrtelné pro řídící obvod TL494 (nebo ekvivalent). A celý zdroj se odebere do věčných lovišť. Celá oprava tedy spočívá ve výměně kondenzátoru (1) a řídícího obvodu TL494 (2). V některých případech ještě odejdou tranzistory 2SC945 (3). Ty je potřeba při opravě zkontrolovat. Celkový cena opravy je 15-20Kč a zdroje v cca 60-70% opět funkční. Pokud je závada jinde odešlé výkonové spínací tranzistory - projeví se přepálením pojistky) je oprava zdroje vzhledem k ceně nového a pracnosti opravy vcelku zbytečná.

  Po výměně vadných součástí (ještě jsem se setkal s vyhořením dvou malých rezistorů v nejbližším sousedství TL494) je možně zdroje namontovat zpět do krabice (v rozích desky jsou zemnící body pod šrouby) a zdroj vyzkoušet. Zkušební "nahození" zdroje provedeme spojením zeleného a kteréhokoli černého vodiče na ATX konektoru zkratovací propojkou. Dokud jsou vodiče spojené zdroj běží, pod odpojení se zastaví - nedostává totiž z desky signál PowerGood že jsou všechna napětí v normě. Proměříme napětí (červená = 5V, žlutý = 12V, oranžová = 3,3V atd.). Zdroj se nesmí rozbíhat úplně naprázdno, jako zátěž postačí ventilátor, proto musí být připojen!