Download zajímavých dokumentů a prográmkůSoftware pro výpočty a návrhy výhybek, ozvučnic, cívek atd...

Výpočty WIN - Výpočet výhybek, tlumivek, traf a bassreflexů od EMI DJ
Výhybky - Návrh výhybek od Lukáše Kunovského
Bassreflex - Výpočet bassreflexů opět od Lukáše Kunovského

Matematické výpočty

NLDE - Výpočet nelineárních diferenciálních rovnic
Rovnice - Výpočty soustav lineárních rovnic a rovnic komplexních

Kreslení schémat, simulace...

Prvky - Pomůcka pro kreslení schémat ve Wordu
555 - Aplikační schémata a parametry časovače 555

Zajímavé dokumenty

Laser - Více než zajímavá seminární práce o laserech